Search the store

 
 

Subscribe to our Newsletter

Get our latest news and special sales

You may unsubscribe at any moment. For that purpose, please find our contact info in the legal notice.

Algemene verkoopsvoorwaarden

De algemene verkoopsvoorwaarden van MUNO kan u hier downloaden.

1. Algemene voorwaarden

De Webshop www.muno.be wordt u aangeboden door Pierre Fannes bvba, met maatschappelijke zetel te Brusselsesteenweg,49 B-1560 Hoeilaart, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder het nummer 0454.742.928. De volgende voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten tussen u en MUNO-Pierre Fannes bvba.

In het kader van deze algemene voorwaarden, worden de hierna vermelde begrippen als volgt gedefinieerd:

 • Algemene Voorwaarden: onderhavige voorwaarden en al haar toevoegingen of bijwerkingen;
 • Bestelling: het resultaat van het orderproces zoals beschreven in artikel 4 van de Algemene Voorwaarden. Na ontvangst van de betaling, wordt de Bestelling een Verkoop;
 • Gebruiker: een gebruiker van de Webshop, meer bepaald een natuurlijk persoon die niet handelt in het kader van professionele activiteiten en die door het intypen van het adres van deze website of door het volgen van een link op deze website terecht komt en de website gebruikt voor informatieve doeleinden of om een Bestelling te plaatsen;
 • Consument: een gebruiker van de Webshop die overgaat tot de aankoop van een of meerdere artikelen en die de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt;
 • MUNO : Pierre Fannes /MUNO bvba met maatschappelijke zetel te 1560 Hoeilaart, Brusselsesteenweg, 49 en geregistreerd in het rechtspersonenregister Brussel onder het nummer 0454.742.928. Deze is de rechtspersoon die de producten of diensten op afstand aan de consument aanbiedt.
 • Verkoop: het online aankopen van een Artikel (zoals hierna gedefinieerd). De betaling geschiedt vooraf. Op het moment van ontvangst van de betaling komt de verkoop tot stand;
 • Levering: Overdracht van het Artikel aan de Consument. Deze levering kan geschieden zowel op het door de Consument opgegeven adres of een DPD Pickup parcelshops naar keuze van de Consument.
  Dit voor het merendeel van de artikelen. Grotere volumes worden verstuurd per wegtransport.De keuze van vervoerder wordt bepaald volgens het te leveren land.
 • Webshop: Verzameling van bij elkaar horende webpagina’s. De Webshop is toegankelijk via de URL http://www.muno.be en wordt uitgebaat door MUNO. Via de Webshop wordt de mogelijkheid aangeboden Artikelen aan te kopen.

Behoudens schriftelijk afwijkend beding, worden de betrekkingen tussen MUNO en de Gebruiker beheerst door onderhavige Algemene Voorwaarden die worden geacht door de Gebruiker gelezen en aanvaard te zijn, ook indien zij strijdig mochten zijn met eigen algemene of bijzondere voorwaarden. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren de huidige Algemene Voorwaarden. De Algemene Voorwaarden zijn beschikbaar in het Nederlands en in het Frans en het Engels, de talen waarin de website is opgebouwd.

De Algemene Voorwaarden regelen de veiligheid en de contractuele relatie van de transacties tussen de Gebruiker en MUNO. Wanneer de Gebruiker op de Webshop vertoeft, bevestigt hij de algemene gebruiksvoorwaarden gelezen en geaccepteerd te hebben. Voorgaande is van toepassing ongeacht de Gebruiker de Webshop raadpleegt in of buiten België. Indien de Gebruiker bepaalde extra diensten van deze Webshop gebruikt, zal

aan de Gebruiker desgevallend de bijkomende voorwaarden worden meegedeeld, en zullen ook deze behoren tot de Algemene Voorwaarden.

MUNO kan de Algemene Voorwaarden op elk moment aanpassen. Elke Verkoop na een wijziging veronderstelt dat de Gebruiker de wijzigingen aanvaard heeft. De Algemene Voorwaarden kunnen worden aangevuld door andere voorwaarden indien hier expliciet naar verwezen wordt. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren de huidige Algemene Voorwaarden.

2. Correctheid van de gegevens

MUNO verkoopt via de Webshop artikelen voor decoratie in de ruimste zin; inclusief verlichting, Kerstdecoratie, planten decoraties en accessoires - niet-exhaustieve lijst. (hierna het “Artikel” of de “Artikelen” genoemd).

Informatie over de Artikelen, de prijsbepaling en algemene informatie over online shopping is onderhevig aan wijzigingen en verbeteringen. MUNO doet er alles aan om de communicatie zo correct en transparant te laten verlopen. Mocht er ergens toch informatie onjuist, onvolledig of verouderd zijn dan worden de nodige aanpassingen zo spoedig mogelijk doorgevoerd, zonder de Gebruikers hiervan expliciet op de hoogte te brengen.

De weergegeven afbeeldingen zijn niet bindend, doch gelden slechts bij benadering en worden louter indicatief door MUNO meegedeeld. De vermelde kleuren van Artikelen worden steeds zo nauwkeuring mogelijk weergegeven, doch zijn niet bindend en worden dan ook louter ter indicatie meegedeeld. MUNO garandeert niet dat ieder beeldscherm de kleur identiek weergeeft of bij ontvangst van het Artikel de kleur niet kan afwijken.

3. Verkoopsovereenkomst

MUNO behoudt zich het recht voor om de Verkoop te annuleren in de volgende gevallen:

 • Bij ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw van een Consument;
 • Wanneer kan worden aangenomen dat de Consument de intentie heeft om de Artikelen zelf opnieuw te verkopen;
 • Wanneer een Artikel niet langer voorradig of beschikbaar is;
 • Wanneer wordt vastgesteld dat er een ongeldig aanbod werd gedaan;
 • Bij overmacht.

4. Online bestellen

Hoe gaat u te werk

 • Kies uw Artikel, bepaal, indien van toepassing, uw maat en voeg het toe aan de winkelmand;
 • Vanuit de winkelmand gaat u naar de kassa (afrekenen);
 • Registreer u of log in (indien nog niet gebeurd);
 • Kies uw facturatie adres bij "Mijn gegevens";
 • Kies de juiste verzendmethode bij "Mijn verzending" en kies DPD Pickup parcelshops voor afhaling of kies uw facturatieadres of nieuw adres voor levering;
 • Bij "Mijn betaling" vindt u een overzicht van uw facturatie en verzendadres. U kiest er ook uw betaalmethode;
 • Volg de stappen voor de betaling en werk uw betaling af;
 • U zal gevraagd worden de Algemene Voorwaarden te aanvaarden;
 • In uw account kan u op elk moment een overzicht van uw Bestelling raadplegen.

De Consument ontvangt nadat de Bestelling is afgerond, van MUNO een e-mail met een orderbevestiging en het overzicht van de Bestelling, alsook onderhavige Algemene Voorwaarden. De Consument ontvangt eveneens een bevestigingsmail van betaling.

Op het moment dat de Bestelling verstuurd wordt naar het opgegeven adres of DPD Pickup parcelshops naar keuze is aangekomen, ontvangt de Consument van MUNO een e-mail. Alle Bestellingen zijn afhankelijk van eventuele voorraadfluctuaties.

Wanneer het Artikel niet voorradig is, zal MUNO de Consument informeren en heeft MUNO het recht om de Bestelling te annuleren.

Aanpassen

Zodra de betaling werd ontvangen, is het voor de Consument niet meer mogelijk de Bestelling aan te passen. MUNO kan op dat moment ook niet meer ingrijpen op het opgegeven leveringsadres of de leveringsmethode. Op dat moment is de Bestelling in verwerking en zal die binnen de 4 tot 10 werkdagen beschikbaar zijn op het door de consument gekozen leveringsadres.

Uw persoonlijke account

Een persoonlijk account wordt aangemaakt bij registratie van de Gebruiker tot de Webshop. De registratie tot de Webshop is eenmalig en houdt geen verplichting tot koop in, in hoofde van de Gebruiker.

De Gebruiker kan via zijn persoonlijke account, een overzicht raadplegen van de geplaatste Bestellingen en/of Verkoop, alsook de status van de Bestelling en/of Verkoop. De Gebruiker kan via zijn persoonlijk account te allen tijde zijn gegevens wijzigen.

Klachten en garantie

Als de Consument een klacht heeft over een Artikel, contacteert deze MUNO onmiddellijk op +32 2 523 95 56 of via info@muno.be. De Consument geeft, zo gedetailleerd mogelijk, aan wat de inhoud van de klacht is en voegt (indien nodig) een foto toe van het (beschadigde) artikel. MUNO bekijkt de klacht zo snel mogelijk en contacteert de Consument verder. De Consument kan daarnaast steeds gebruikmaken van zijn herroepingsrecht onder de voorwaarden uiteengezet in artikel 10 van onderhavige Algemene Voorwaarden en de wettelijke garantie.

Muno hanteert geen uitzonderingen op het wettelijk herroepingsrecht.

Naast de interne klachtenprocedure van de webshop, kan u steeds terecht bij BeCommerce en bij het Europese ODR-platform

Muno volgt de BeCommerce gedragscode : https://www.becommerce.be/upload/Gedragscode%20BeCommerce%20Kwaliteitslabel20131021095552.pdf

5. Prijs

Alle prijzen in de Webshop zijn inclusief btw en exclusief verzendkosten. De munteenheid is steeds EUR.

In geval van een technische fout betreffende de voorstelling van de prijs, zal MUNO slechts gebonden zijn indien de voorgestelde prijs redelijk verwacht kon worden voor het betreffende Artikel.

De Consument zo snel mogelijk worden geïnformeerd. De Consument kan in voormeld geval kosteloos de Bestelling annuleren binnen de 14 dagen nadat de Consument inzake de verkeerdelijke voorstelling werd geïnformeerd.

6. Betaling

Bestellingen dienen eerst betaald te worden vooraleer de Artikelen uitgeleverd worden. Een Bestelling via de Webshop kan de Consument via verschillende betalingsmethodes afwerken: Visa, CB, Mastercard,Sofort Banking, Ing Homepay,KBC/CBC, Belfius, Bancontact/MisterCash, iDEAL, Multibanco, Payshop, Boleto Bancario, CIELO, SDD SEPA , Sisal, Przelewy24

MUNO houdt zich het recht voor bepaalde betalingswijzen uit te sluiten op basis van de door de Consument verschafte gegevens.

De betaling voor aankopen via de Webshop verlopen via een online betalingsplatform. Om de veiligheid van de betaling te maximaliseren vereist MUNO een digitale handtekening van de Consument tijdens het betaalproces.

Is de betaling mislukt?

Dan wordt de Bestelling automatisch geannuleerd. Wenst de Consument de Artikelen toch te ontvangen, dan bestelt de Consument ze opnieuw en zorgt voor een correct doorgevoerde betaling.

Factuur

Indien de Consument een factuur wenst voor de Bestelling, kan die MUNO contacteren op tel. +32 2 523 95 56 of via info@muno.be.Binnen de 3 werkdagen na ontvangst van de Bestelling. De Consument geeft hierbij ook het ordernummer van de Bestelling door.

7. Landen waar wordt geleverd en leveringsbeperkingen

MUNO levert in alle Europese landen.

8. Levering

Artikelen worden alleen geleverd in de eerder benoemde leveringslanden.

Als plaats van levering geldt het adres dat de Consument aan MUNO kenbaar heeft gemaakt. De Levering zal in de mate van het mogelijke gebeuren binnen de 2 tot 4 werkdagen na ontvangst van de Betaling, zoals bepaald in artikel 4. MUNO zal de Verkoop met bekwame spoed, doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de Levering vertraging ondervindt, of indien een Verkoop niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Consument hiervan uiterlijk één maand nadat de Verkoop werd gesloten bericht. De Consument heeft in dat geval het recht om de Verkoop zonder kosten te ontbinden.

In geval van ontbinding conform het vorige lid zal MUNO het bedrag dat de Consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

9. Beschadigd artikel of verkeerde levering

Het risico van beschadiging en/of vermissing van Artikelen berust tot het moment van Levering aan de Consument bij MUNO, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

De Consument inspecteert bij ontvangst onmiddellijk de bestelde Artikelen op gebreken, beschadiging of verkeerde levering. Indien het geleverde Artikel niet conform is aan het bestelde Artikel, kan de Consument zich beroepen op het Herroepingsrecht, zoals bepaald hieronder in Artikel 10. In dit geval draagt MUNO de kosten voor de terugzending.

10. Herroepingsrecht en retourprocedure

Herroepingsrecht bij levering van producten:

De Consument heeft 14 kalenderdagen, volgend op ontvangst van het Artikel, tijd om gebruik te maken van het Herroepingsrecht zonder betaling van een boete en zonder opgave van reden.

Muno hanteert geen uitzonderingen op het wettelijk herroepingsrecht.

Tijdens bovenvermelde termijn zal de Consument zorgvuldig omgaan met het Artikel en de verpakking. Hij zal de geleverde Artikelen slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het Artikel wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij de Artikelen met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan MUNO retourneren, conform de door MUNO verstrekte instructies, zoals hieronder vernoemd.

Kosten in geval van herroeping:

Indien de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen maximum de kosten van terugzending voor zijn rekening. De terugbetaling van de bestelde doch herroepen Artikelen geschiedt uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van de teruggestuurde Artikelen.

Retourprocedure

Teruggestuurde Artikelen zullen enkel worden aanvaard door MUNO op voorwaarde dat de Consument de Artikelen niet in gebruik heeft genomen.

Voor een retour dient de Consument de volgende procedure te volgen:

 • Stap 1: De Consument meldt zijn retour per mail aan info@muno.be
 • Stap 2: De Consument verpakt de Artikelen in originele verpakking, volledig met originele etiketten en accessoires. De originele verpakking zorgt er mede voor dat schade tijdens het terugsturen wordt vermeden. MUNO heeft het recht om de retour van onvolledige Artikelen of gebruikte Artikelen te weigeren.
 • Stap 3: De Consument geeft de Artikelen die hij retour wenst te sturen, samen met het ingevulde retourformulier af in een DPD Pickup parcelshop. De actuele lijst van DPD Pickup parcelshops vindt de Consument op www.dpd.com. Voor de grotere volumes zal MUNO specifieke instructies mededelen. De procedure is afhankelijk van het land van afhaling en het volume van de retour.
 • Stap 4: Als de Artikelen MUNO in goede omstandigheden bereiken dan zal de Consument binnen de 30 dagen worden terugbetaald. Mochten de Artikelen onvolledig of beschadigd toekomen, dan zal MUNO de Consument contacteren.

Mocht de Consument vragen hebben bij de retourprocedure kan hij steeds MUNO contacteren op de bovengenoemde contactgegevens.

11. Overmacht

In geval van overmacht is MUNO niet gehouden haar verplichtingen jegens de Consument na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

Onder overmacht wordt verstaan, elke omstandigheid, ontstaan buiten de wil of de controle van MUNO, waardoor MUNO wordt verhinderd haar verplichtingen jegens de Consument geheel of gedeeltelijk na te komen, zoals daar zijn, zonder dat deze opsomming beperkend is: overstroming, brand, staking, lock-out, transportmoeilijkheden en de uitvaardiging van wetten.

Ingeval van overmacht heeft MUNO het recht om de termijn van Levering van de bestelde Artikelen te veranderen en indien de Levering van de Artikelen onmogelijk of onredelijk bezwarend is geworden om de Verkoop te annuleren, zonder gehouden te zijn tot het betalen van een schadevergoeding.

12. Beperking van de aansprakelijkheid

Gebruik van de Webshop

MUNO is niet verantwoordelijk voor een onderbroken beschikbaarheid van of toegang tot de Webshop, storingen afhankelijk van het computersysteem, virussen of andere ongemakken of schade in de meest ruime zin van het woord die zouden kunnen ontstaan door het gebruik van de Webshop.

Wettelijke garantie

De Consument kan zich beroepen op de wettelijke garantie indien het geleverde Artikel niet conform is aan het bestelde Artikel.

De Consument kan zich beroepen op de wettelijke garantie indien de non- conformiteit van het Artikel wordt vastgesteld binnen de wettelijke garantieperiode.

Indien het Artikel gebreken en/of schade vertoont binnen de eerste zes maanden na Levering, wordt verondersteld dat het gebrek bestaat sinds de Levering. MUNO zal het tegendeel dienen te bewijzen indien zij hier niet mee akkoord gaat.

Indien gebreken en/of schade bij Artikel wordt vastgesteld meer dan zes maanden na Levering, dient de Consument te bewijzen dat het goed non-conform was bij de Levering.

Vanwege de aard van het product kan MUNO alleen garanderen dat de planten (of plantaardige voorwerpen) die worden verkocht, van goede cultuur en goede gezondheid zijn. Er kan geen garantie worden gegeven over de weerstand van een plant (of plantaardige decoratie) aan de gebruiks- en opslagomstandigheden. MUNO is in geen geval aansprakelijk voor directe of indirecte gevolgen voor personen of goederen die voortvloeien uit onjuist gebruik of onjuiste opslag of onjuist onderhoud van de door MUNO verkochte Artikelen. De koper neemt de bewaring en de risico's aan.

De Consument kan de wettelijke garantie niet inroepen voor termijnwijzigingen, wijzigingen van leveringsplaats, aangezien alle termijnen en leveringsplaatsten steeds indicatief zijn, of voor gebreken waarvan hij kennis had op het ogenblik van de Verkoop.

De Consument kan bij klachten omtrent de non-conformiteit van het Artikel steeds contact opnemen met MUNO via: info@muno.be

Uitsluitingen

De garantie vervalt wanneer het gebrek ontstaan is naar aanleiding van ongelukken, verergering van de toestand door nalatigheid, valpartijen, gebruik van het Artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, slecht onderhoud, abnormaal, commercieel of incorrect gebruik. Noch wordt garantie toegekend wanneer er een derde partij is tussengekomen.

Gebruik van de Artikelen

MUNO is niet verantwoordelijk voor het verlies of materiële of andere schade, van welke aard ook, die de Consument of een derde zou lijden bij het gebruik van de Artikelen.

Levering en andere uitsluitingen

MUNO kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet naleven van om het even welke termijn, aangezien alle termijnen louter indicatief zijn zonder enige verplichting van MUNO uit, noch voor enige andere schade die zij zou veroorzaken door haar fout of haar nalatigheid, zelfs in geval van zware fout. Iedere gevolgschade of om het even welke andere schade die niet kan worden voorzien door één van de partijen op het moment van het sluiten van de verkoopovereenkomst is uitgesloten van vergoeding.

De volledige aansprakelijkheid van MUNO zal nooit de aankoopprijs van het Artikel in kwestie overschrijden.

13. Verwijzingen naar andere websites

De verwijzing naar andere websites via de Webshop is louter informatief. Enkel en alleen met de expliciete toestemming van MUNO kan informatie vermeld op de Webshop elders worden gebruikt.

14. Intellectueel eigendomsrecht

Onder Intellectuele Eigendomsrechten wordt verstaan: alle intellectuele, industriële en andere eigendomsrechten (ongeacht of deze geregistreerd zijn of niet), met inbegrip van, maar niet beperkt tot: handelsmerken en auteursrechten op www.muno.be zijn het exclusief bezit van MUNO. Ieder gebruik van www.muno.be of de inhoud ervan, inclusief het geheel of gedeeltelijk kopiëren of opslaan van dergelijke inhoud anders dan voor eigen, persoonlijke en niet-commerciële gebruik is verboden zonder voorafgaande toestemming van MUNO.

Informatie en suggesties die worden meegedeeld kunnen door MUNO vrijblijvend en zonder tegemoetkoming worden aangewend en verwerkt voor verder optimalisatie van de Webshop.

15. Privacy policy

MUNO erkent het belang van de privésfeer. Meer info over de privacy policy kan de Consument vinden onder Privacy. De Consument accepteert deze policy.

16. Wetgeving

De geschillen aangaande het sluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van het contract of van de huidige Algemene Voorwaarden worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht en vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken van het arrondissement Halle-Vilvoorde. Alle partijen aanvaarden binnen het kader van hun relaties het elektronisch bewijs (bijvoorbeeld: e-mail, back- ups...).

Mocht een van de huidige voorwaarden nietig verklaard worden of niet van toepassing zijn, blijven de overige voorwaarden niettemin volledig van kracht en zal deze voorwaarde van toepassing zijn in de mate toegelaten door de wet.

17. Conclusie

Deze overeenkomst vervangt iedere vroegere overeenkomst met Gebruikers van de Webshop.

Voor alle vragen, opmerkingen of technische problemen met betrekking tot de Webshop neemt de Consument contact op via e-mail info@muno.be of tel +32 2 523 95 56

Deze Algemene Voorwaarden werden voor het laatst bijgewerkt op 28 september 2018.