Search the store

 
 

Subscribe to our Newsletter

Get our latest news and special sales

You may unsubscribe at any moment. For that purpose, please find our contact info in the legal notice.

Privacy en veiligheid

De Webshop wordt u aangeboden door Pierre Fannes bvba, met maatschappelijke zetel te Brusselsesteenweg,49 B-1560 Hoeilaart, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder het nummer 0454.742.92

MUNO voldoet aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Algemeen

De persoonlijke informatie die u vrijwillig invult op deze site wordt verwerkt door MUNO-Pierre Fannes bvba in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 inzake de bescherming van de privacy, de wet van 11 december 1998 en de wet van 26 februari 2003 tot uitvoering van Richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van individuen in verband met de verwerking van de persoonsgegevens en het vrije verkeer van deze gegevens en haar wijzigingen en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Wij registreren uw persoonsgegevens uitsluitend wanneer u die gegevens vrijwillig (rechtstreeks of indirect) aan ons heeft verstrekt of wij deze door het gebruik van cookies hebben verkregen.

Welke gegevens worden verwerkt

In het algemeen registreren wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam;
 • Adres;
 • Telefoonnummer(s);
 • Geboortedatum;
 • E-mailadres;
 • Geslacht.
 • Credit- of debitcardnummer;

Verwerking van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden met uw toestemming uitsluitend verwerkt voor volgende doelstellingen:

 • ter afwikkeling van uw bestellingen;
 • ter optimalisatie van de inhoud van de website;
 • ten behoeve van directe marketing;
 • ter analyse van onze verkopen en voor een beter begrip van uw wensen en voorkeuren;
 • zodat u kunt profiteren van aanbiedingen en kunt deelnemen aan prijsvragen;
 • zodat u kunt deelnemen aan klantenonderzoek of focusgroepen;
 • ter verwerking van ingeruilde producten of retouren;
 • ter verwerking van ingeruilde producten of retouren;
 • ter verbetering van onze winkels; alsmede
 • ter afhandeling van vragen of klachten.

MUNO-Pierre Fannes bvba verzekert dat alle gegevens waarover zij beschikt steeds vertrouwelijk worden behandeld en veilig worden bewaard. Een eventuele overdracht van je persoonlijke gegevens aan derden zal steeds worden uitgevoerd in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en uitsluitend voor bovenvermelde doeleinden.

Deze website kan links bevatten naar andere websites die niet onder onze controle vallen. We kunnen geen verantwoording nemen voor de bescherming van de privacy of inhoud op die websites, maar bieden de links aan om het voor onze bezoekers makkelijker te maken meer informatie over specifieke onderwerpen te vinden.

Rechten van de betrokkene

Recht op toegang tot en verbetering van verwerkte gegevens.

Iedereen heeft het recht op toegang tot en het wijzigen van zijn of haar verwerkte gegevens. Als u uw gegevens wenst te bekijken, verwijderen of wijzigen neem dan contact op met de verantwoordelijke voor de verwerking. U kunt ook een verzoek indienen ter wijziging van onjuiste gegevens, onvolledige gegevens of bij gegevens die niet langer ter zake doen.

Iedereen heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen het gebruik van zijn of haar verwerkte gegevens voor direct marketing.

Verantwoordelijke voor de verwerking

Voor vragen omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u de verantwoordelijke voor de verwerking steeds contacteren via onderstaande contactgegevens:

Commissie voor de bescherming van de privacy

Als deze website niet voldoet aan het beleid van respect voor de privacy, zoals hier beschreven en de uitvoeringswetgeving, gelieve contact op te nemen met de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Waterloolaan 115, 1000 Brussel, www.privacy.fgov.be

Cookieverklaring

Het gebruik van Cookies op de Webshop kadert binnen het beleid met betrekking tot de bescherming van uw privacy en de verwerking van uw persoonsgegevens.

Wat zijn Cookies?

Tijdens een bezoek aan de webshop kunnen Cookies, kleine informatiebestanden, automatisch worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer. Deze kunnen eveneens persoonsgegevens bevatten. Dit is ter vergemakkelijking van de toegang tot de website, de navigatie van de website te versnellen en om de website te personaliseren op basis van uw voorkeuren. Cookies kunnen gelezen worden door een andere website, dan degene die ze heeft opgesteld. Door Cookies te negeren kan het er toe leiden dat de website niet naar behoren functioneert.

Gebruik van Cookies door MUNO-Pierre Fannes bvba op de webshop:

MUNO-Pierre Fannes bvba gebruikt cookies om het gebruik van de webshop te vereenvoudigen en de snelheid van uw toekomstig bezoek aan onze website te verbeteren. Daarnaast gebruikt MUNO-Pierre Fannes bvba ook cookies om anonieme gegevens te verzamelen en statistieken te genereren over het gebruik van de webshop met als doel deze te optimaliseren.

Beheer van Cookies

U kunt de instellingen wijzigen om Cookies te blokkeren of om u te waarschuwen als er cookies worden verzonden naar uw computer of mobiel apparaat. Voor meer informatie over hoe u de instellingen van uw browser kunt aanpassen of wijzigen, raadpleegt u best uw browserinstructies of helpscherm. U kunt ook op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van uw computer of mobiel eindapparaat.